گالری ماکت

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۸۶

#ماکت (maquette) و #ماکت سازی عبارت است از هنر ساخت اشیا در مقیاس کوچک. در #ماکت_سازی_معماری با دو نوع #ساخت_ماکت رو برو هستیم. نوع اول #ماکت_حجمی است و نوع دوم #ماکت_با_جزییات. مقیاس ساخت ماکت های حجمی معمولاً از ۳۰۰/‏۱‬ تا ۱۰۰۰/‏۱‬ است و مقیاس ماکت های با جزییات ۵۰/‏۱‬ تا ۲۵۰/‏۱‬ است. ماکت های حجمی فاقد در و پنجره بوده و فقط تو رفتگیی ها و بیرون زدگی ها در آن مشخص است.

ماکت شماره۱
ماکت شماره ۲
ماکت شماره ۳
ماکت شماره۴
ماکت شماره۵
ماکت شماره۶
ماکت شماره۷
ماکت شماره۸
ماکت شماره۹
ماکت شماره۱۰
ماکت شماره۱۱
ماکت شماره۱۲
ماکت شماره۱۳
ماکت دانشجویی
ماکت پایانامه ارشد
ماکت پایانامه ارشد
ماکت پایانامه معماری
ماکت عمارت
ماکت فرهنگسرا
ماکت مجموعه فرهنگی ورزشی
ماکت مجموعه توریستی
ماکت دانشکده معماری
ماکت دانشکده معماری
ماکت دانشگاه
ماکت مجموعه توریستی
ماکت مجموعه تجاری
ماکت ویلا
ماکت برج
ماکت موزه
ماکت دانشگاه
ماکت مجتمع تجاری
ماکت ویلا
ماکت موزه
ماکت ویلا
ماکت بیمارستان
ماکت بیمارستان
ماکت ترمینال
ماکت بنای سنتی
ماکت آرامگاه ابوعلی سینا
ماکت ویلا
ماکت بیمارستان
ماکت بنای تاریخی
ماکت برج مسکونی
ماکت مجموع توریستی
ماکت مسکونی
ماکت موزه
ماکت مسکونی
ماکت مجموعه تجاری
ماکت برج مسکونی
ماکت برج مسکونی
ماکت مجموعه فرهنگی
ماکت مجتمع تجاری
ماکت مسکونی
ماکت مجموعه مسکونی
ماکت داخلی مسکونی
ماکت فرهنگسرا
معبد تمپیتو
مجموعه فرهنگی
ماکت موزه
مجموعه مسکونی
ماکت موزه
ماکت  مجتمع تجاری
مجموعه توریستی
ماکت مسکونی
ماکت پ
ماکت فرهنگی
ماکت مسکونی
مجموعه مسکونی
ماکت موزه
ماکت موزه
ماکت شهرک
ماکت مسکونی
جنس این ماکت از ام دی اف ,و مقوا ماکت ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از ام دی اف ۳ میل سفید  طرح چوب است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت پلکسی ۳ میل سفید است مقیاس: ۱/۳۰۰
جنس این ماکت از تری دی پرینت است مقیاس: ۱/۳۰۰