نمونه آماده شابلون ها

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۴

 

 

شابلون دیواری پر مدل PASW۳
شابلون استنسیل ماندالا
شابلون طرح ترمه
شابلون استنسیل سفال و دیوار کوب