ثبت شکایات

تعداد بازدید:۷۸

جهت ثبت شکایات از سایت می توانید به صورت حضوری به آدرس درج شده در تماس با ما حضوریابید یا به ایمیل سایت با نام ariacut2017@gmail.com   ایمیلی حاوی موضوع شکایات برایمان ارسال فرمایید. و در کمتر از 12 ساعت پاسخ شما داده خواهد شد.

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۹