مطالب مرتبط با کلید واژه " هدایا "


هدایا

هدایا

        #هدیه / ha(e)d[i]y[y]e /: #هدیه در #فرهنگ فارسی عمید به معنای تحفه؛ ارمغان؛ پیشکش. در #لغت نامه دهخدا به معنای: #هدیه. [هََ د ی َ / ی ِ] (از ع، اِ) تحفه و ارمغان و آنچه به کسی فرستند به رسم تحبیب ...